Een kennismaking met VCA

Elk jaar opnieuw kan er worden vastgesteld dat er op de werkvloer heel wat ongevallen gebeuren. Dat is op zich reeds bijzonder jammer, maar wat het extra jammer maakt is dat het merendeel van deze ongevallen perfect voorkomen kunnen worden. Hoe dan? Zeer eenvoudig. Heel wat mensen bleken zich jarenlang niet bewust te zijn van de gevaren waarmee ze werden geconfronteerd bij het uitoefenen van hun job. Dat was niet in het bijzonder het geval bij mensen die actief waren in een gevaarlijke sector zoals bijvoorbeeld de bouw. De introductie van het zogenaamde VCA-certificaat heeft daar verandering in gebracht. Door je VCA te laten certificeren is het namelijk zo dat je als werknemer ten opzichte van je werkgever kan bewijzen dat je daadwerkelijk over alle vereiste kennis beschikt om op een volkomen veilige manier te kunnen werken. Wil je hier graag meer over te weten komen? Lees dan snel verder!

Wat maakt VCA zo belangrijk?

Het behalen van het diploma is zo belangrijk omdat ze ervoor zorgt dat je, je bewust bent van de veiligheid op de werkvloer. Dit betekent concreet dat je niet alleen weet aan welke veiligheidsvoorschriften je, je dient te houden, daarnaast zal je ook achterhalen hoe je bepaalde gevaarlijke situaties tegemoet moet zien. Voor heel wat mensen geldt dat ze betrokken raken in een arbeidsongeval louter en alleen omdat ze niet weten hoe op een potentieel gevaarlijke situatie te anticiperen. Door het volgen van een VCA cursus en het behalen van het diploma wordt daar voor eens en altijd verandering in gebracht. 

Voor welke werkvelden is VCA nuttig? 

Heel wat werknemers (maar eigenlijk ook werkgevers) stellen zich de vraag binnen welke werkgebieden VCA nuttig is. Wanneer we dit van naderbij gaan bekijken kunnen we vaststellen dat dit onder meer geldt voor de vakgebieden van de petrochemische bedrijven, de chemische industrie, de bouwkundige bedrijven, het vrachtvervoer, de steigerbouw, etc. Eigenlijk moet elke sector voor zichzelf uitmaken in welke mate haar werknemers al dan niet geconfronteerd worden met potentieel gevaarlijke werkomstandigheden. Is daarvan sprake? Dan moet men eigenlijk kunnen voorleggen over een voldoende kennis te beschikken om de veiligheid op de werkvloer te kunnen garanderen… en daar vormt het certificaat het perfecte bewijsstuk voor. Het is dan ook niet voor niets dat dit certificaat steeds belangrijker wordt.

Is een cursus VCA volgen verplicht of niet?

Bovenstaande brengt ons bij het laatste punt van dit artikel en dat is of het in Nederland nu al dan niet voor werknemers verplicht is om een cursus te volgen. Neen dat is het niet. Wel is het zo dat er steeds meer werkgevers vragen naar een bewijs van voldoende kennis voor het uitvoeren van werkzaamheden in minder veilige omstandigheden of sectoren. Ben jij houder van een certificaat? Dan zou dat er in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat jij over een betere slaagkans beschikt bij een sollicitatie dan één van de andere sollicitanten. Dit zorgt ervoor dat het volgen van een VCA-cursus in de praktijk zonder meer de moeite waard is.

Bladwijzer de permalink.